Waar staat de ondernemingsraad nu?

- Intern Nieuws

Zoals bekend hebben afgelopen jaar de verkiezingen voor de ondernemingsraad (OR) plaatsgevonden. De gekozen OR heeft uiteraard niet stilgezeten de afgelopen tijd. Pascal Prickartz, voorzitter van de OR en vertegenwoordiger van kiesgroep ‘kantoor’ begint enthousiast aan zijn verhaal: “Ondanks dat we nog in de opstartfase zitten, merkte ik dat er al snel een klik tussen de hele OR was en dat iedereen enthousiast is om de OR tot een succes te brengen.”

Waar is de OR de afgelopen tijd mee bezig geweest?

“Voor de meeste leden van de OR is het een heel nieuw traject. Nadat de definitieve OR bekend was, hebben we twee trainingsdagen gehad van John Scheijen van CEES Consultancy. Hij heeft zelf jarenlange ervaring op dit gebied en trainingen gegeven voor allerlei grote bedrijven. Tijdens deze twee intensieve dagen hebben we veel informatie gekregen, kennisgemaakt met relevante wetgeving, discussies gevoerd en voorgelegde casussen besproken. Dit hebben we ook echt als team gedaan, want het is natuurlijk belangrijk dat wij ook als team gaan fungeren in de OR. Ik merkte dat er al snel een klik was, en dat iedereen enthousiast was om te starten. Daarnaast zijn we achter de schermen ook bezig geweest met hoe we de komende tijd gaan invullen en hoe we het gaan aanpakken. Ook staan de eerste vergaderingen al gepland!”

Waarvoor kun je nou precies bij de OR terecht?

“Voor veel mensen is het vaak niet duidelijk voor wie de OR bedoeld is en wat een OR precies doet. De OR is er niet alleen voor medewerkers of alleen voor de directie of het bestuur, maar echt voor het gezamenlijk belang van een organisatie. Als OR wil je het zowel goed doen voor het personeel als voor het bedrijf zelf. Het behartigen van de belangen van Intergarde / Polygarde als geheel is iets moois, en dat is juist ook waarom ik me heb opgegeven om lid te worden van de OR.”

Hoe kan men de OR bereiken?

“De OR is bereikbaar via een mailbox die toegankelijk is voor elk lid, namelijk via OR@intergarde.nl. Elke vraag of zaak die binnenkomt, of het nou van verkeer, beveiliging of de directie is, wordt serieus genomen en wij kijken dan als OR wat we kunnen doen. Als verkeer bijvoorbeeld van mening is dat een oranje hesje beter is om in te werken, dan nemen wij die vraag serieus en zullen we daarover gaan vergaderen. Soms zal het uiteraard ook voorkomen dat wij als OR geen invloed kunnen uitoefenen, zoals bij een vraag over een salarisverhoging, maar daarover zullen wij dan ook altijd duidelijk en open communiceren.”

Wat wil je als voorzitter van de OR nog meegeven?

“De OR als geheel is bereikbaar voor vragen en zaken van iedereen, of het nou van personeel of de directie is. Welke zaak of vraag het ook is, wij vinden het belangrijk dat we respectvol naar elkaar toe en naar anderen zijn in onze communicatie. Samenwerking, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid én betrokkenheid vinden wij heel belangrijk om optimaal als OR te fungeren en om de OR tot een succes te brengen!”

Vragen?

Heb je vragen met betrekking tot de OR? Stuur dan gerust een mailtje naar OR@intergarde.nl

Deel dit artikel: 

Recent nieuws