Group

Nieuwe Arbodienst: VerzuimVizie

- Intern Nieuws

Wat doet VerzuimVizie?
Wij ondersteunen werkgevers en hun medewerkers als zij te maken krijgen met ziekteverzuim. En die ondersteuning zien wij heel breed. Dat kan bijvoorbeeld een telefonisch consult zijn met de casemanager, een spreekuur-afspraak bij de bedrijfsarts of het inschakelen van specialisten.

Persoonlijke aandacht en korte communicatielijnen
Persoonlijke aandacht vinden we heel belangrijk, voor de medewerkers en voor de organisatie. Korte communicatielijnen zorgen ervoor dat we in nauw contact staan met elkaar en dat we snel kunnen schakelen. Na een ziekmelding neemt de casemanager van VerzuimVizie al vrij snel contact op met de ziekgemelde medewerker. Dan kunnen we zaken persoonlijk bespreken: wat is de oorzaak van de ziekmelding, wat kan VerzuimVizie doen om het herstel te bespoedigen en kan de bedrijfsarts tijdens het spreekuur-afspraak iets betekenen?

Arbodienst

Waarom begeleiden wij zo intensief?
Wij willen goede zorg bieden richting de medewerkers, want een gezonde medewerker heeft een positief effect op het hele bedrijf. Onze begeleiding is erop gericht om uitgevallen medewerkers op een verantwoorde en gezonde manier duurzaam te laten terugkeren naar zijn/haar werk.  Wij bereiken dat door nauw contact te onderhouden met de zieke medewerker en de organisatie. Zo kunnen wij advies en begeleiding bieden tijdens het gehele herstelproces en gaan we met elkaar in gesprek over het herstel, de re-integratie in het eigen werk of misschien wel tijdelijk ander of aangepast werk.

Persoonlijk contact
Wil je als zieke medewerker iets bespreken met de bedrijfsarts zonder dat je werkgever hierover wordt geïnformeerd? Dat is mogelijk, neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!

Eigenlijk hopen wij bij VerzuimVizie dat wij je niet vaak gaan zien, want dan weten wij dat je gezond bent en dat het goed met je gaat. Mocht je onverhoopt toch een keer uitvallen? Dan gaan wij goed voor jou en  je werkgever zorgen!

Hartelijke groeten,
VerzuimVizie