Group

Algemene voorwaarden Alarmcentrale

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intergarde Alarmcentrale (“Intergarde”), gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10039740.